Studie povinného ORCID iD ve vydavatelství Springer Nature

Odradí autory nutnost povinně zadat svůj ORCID účet při odesílání rukopisu do časopisu? Ve Springer Nature se to rozhodli zjistit. Přečtěte si český překlad článku z blogu ORCID s názvem ORCID Mandate Trial at Springer Nature.

Společnost Springer Nature byla jedním ze zakládajících členů ORCID a od roku 2012 jsme povzbuzovali naše autory, aby odesílali ověřené identifikátory ORCID, a zobrazujeme je na publikovaných dokumentech. To zaručuje, že autoři získají uznání za své publikace, a přispívá ke zlepšení transparentnosti vědecké komunikace tím, že lze rozlišit homonymní jména autorů. Abychom dále podpořili zavádění ORCIDu, provedli jsme roce 2017 v Springer Nature studii, kdy bylo povinné zadávání identifikátorů ORCID pro odpovědné autory rukopisů ve 46 časopisech z našeho portfolia.

Studie proběhla od 27. dubna po dobu 6 měsíců a povinnost přiložit ORCID byla aplikována v různých fázích zpracování rukopisu: 14 vědeckých časopisů Nature vyžadovalo ORCID při přijetí, zatímco 10 časopisů BioMed Central (BMC) a 22 časopisů Springer tak učinilo už při prvotním nahrání rukopisu. Odpovědní autoři mohli sdílet svůj identifikátor ORCID v systému zpracování rukopisů (prostřednictvím rozhraní ORCID API); bez tohoto kroku by podání nepostoupilo do další fáze.

Pozitivní výsledek

Odpověď výzkumných komunit byla pozitivní. Zároveň nebyly hlášeny žádné případy autorů, kteří by odmítli poskytnout identifikátor ORCID při přijetí pro 14 časopisů Nature, ale ani žádné pozorovatelné snížení počtu rukopisů zaslaných do časopisů BMC a Springer, které se účastnili studie, který by se dal vztáhnout k povinnosti zadání ORCIDu.

U 14 titulů Nature se procento odpovědných autorů na publikovaných dokumentech s identifikátorem ORCID v průběhu studie zvýšilo z 37% na 96%. Nedosáhli jsme plných 100 %, ale to bylo způsobeno spíše technickými potížemi než autory, kteří by odmítali vyhovět povinnosti. Pro srovnání, pro tituly Nature, které se nezúčastnily studie, se toto procento zvýšilo z 26% na 45%. Tato skutečnost podtrhuje efektivnost studie, ale také ukazuje, že pozitivní účinky studie pronikly i do jiných titulů Nature tak, jak rostlo obecné povědomí o ORCIDu.

Pro 32 časopisů BMC a Springer ve studii nebylo možné sledovat použití identifikátorů ORCID jen pro odpovědné autory odděleně od ostatních spoluautorů. Nicméně srovnáním trendu ve části autorů s identifikátorem ORCID pro časopisy účastnící se studie s ostatními časopisy, je zřejmé, že časopisy zahrnuté ve studii zaznamenaly zvýšené osvojování ORCIDu autory a to 2,5krát rychleji.

Pozitivní dopad pokusu na tituly Nature byl pozoruhodný. Prudké zvýšení frekvence, s jakou jsou nové uživatelské účty v systémech pro správu rukopisů spojeny s ORCID, koreluje s počátkem studie.

Další kroky

Vzhledem k úspěchu této iniciativy nebyla zkouška ukončena a stále pokračuje v časopisech, které se původně zúčastnily. Navíc Springer Nature nyní chce rozšířit mandát na více časopisů a zhodnotit, zda do experimentu zahrnout také ostatní spoluautory. Bude také zajímavé zkoumat rozdíly v postojích k mandátu mezi různými výzkumnými komunitami. Zlepšení technických systémů a pracovních postupů pravděpodobně sníží počet otázek, které by mohly ovlivnit úspěch širšího mandátu.

Vědci si stále více uvědomují výhody používání ORCID jako jediného identifikátoru pro veškerý svůj výzkumný výstup a zdálo se, že jsou ochotni zapojit se do publikace i přes tuto povinnost. Pomalu, ale jistě je Springer Nature na cestě, aby všichni naši autoři byli registrovaní v ORCID!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..