LILAC 2023 v Cambridge

V dubnu 2023 jsem se měla tu čest zúčastnit konference The Information Literacy Conference (LILAC). Letošní ročník konference se uskutečnil v nádherném univerzitním městě Cambridge. Už při prvním pohledu na Cambridge jsem věděla, že jsem přišla do malého ráje, který mi jako milovníkovi univerzitních měst připadal jako dokonalý.

Účastníci konference tvořili pestrou skupinu knihovníků, pedagogů a informačních profesionálů, kteří vytvořili oživující atmosféru plnou inovativních myšlenek, provokativních diskusí a cenných kontaktů.

Konference LILAC nabídla široké spektrum témat – od praktických workshopů po inspirativní prezentace. Řada příspěvků pojednávala o kritickém přístupu v knihovnictví, přístupnosti, rovnosti a inkluzi v knihovnách. Z mnoha skvělých přednášek bych ráda zdůraznila dvě, které mě oslovily nejvíce.

Pivotové úvahy: úvahy o roli jedné knihovny v podpoře učení s využitím technologií

Regina Everitt přednesla přednášku „Pivot ponderings: Musings about one library’s role in supporting tech-enhanced learning“, která vycházela z její zkušenosti s vedením knihovních služeb v době Covidu. Regina se zamýšlela nad srovnáním hybridních, online i fyzických služeb, a to včetně výzev, které z jednotlivých forem služeb vyplývají. Zamýšlela se také nad cestou ke skutečné inkluzivní výuce v online prostředí. Bylo zajímavé uvědomit si, jak rychle se služby knihovny vyvíjejí a jak je potřeba progresivně postupovat, aby knihovna uspokojila požadavky svých uživatelů. Slajdy z přednášky jsou dostupné zde.

Přijetí předsudků

Druhou přednášku, kterou bych zde ráda zmínila je „Embracing the bias“ od Melissy Johnson a Thomase Weekse. Jejich přednáška vycházela z premisy, že studenti často špatně chápou pojem „bias“ a špatně tak přistupují ke kritickému hodnocení informací. Melissa a Thomase argumentovali, že není možné používat pouze nezaujaté zdroje, protože takové zdroje pravděpodobně neexistují. Z toho také vyplynulo, že není vhodné používat check-listy, typu CRAAP test. Namísto toho doporučují při kritickém hodnocení postupovat s využitím teorií jako je pozicionalita a epistemická nespravedlnost. Slajdy z přednášky jsou dostupné zde.

Lego a komiksy

Důležitou součástí konference byla také řada workshopů. Nejvíce se mi líbil workshop Lego Serious Game, kde jsme si vyzkoušeli, jakým způsobem je možné využití Lego při výuce a jaké zásady platí při aplikaci seriózních her ve výuce. Právě využití Lega při výuce je skvělým způsobem, jak oživit výuku. Kolegyně knihovnice, která se také účastnila workshopu přidala i jednu skvělou zkušenost s využíváním Lega v praxi, při výuce doktorských studentů. Konkrétně Lego používá při vysvětlování Data management plánů a pro vysvětlení reproducibility výzkumu. Skvělý byl také workshop „Cartooning the Library: why and how to use applied comics for information literacy!“. V rámci tohoto workshopu jsme si vyzkoušeli navrhnout vlastní komiks, který popisoval konkrétní službu v knihovně. Moje skupinka tvořila komiks, který sloužil jako návod pro samoobslužný sken pro vypůjčování knih.

Poster session

Na konferenci jsem prezentovala naši iniciativu Stop predátorským praktikám. Tato iniciativa se snaží o zvýšení povědomí o problematice predátorského publikování i predátorských konferencí. V loňském roce jsme uspořádali diskusi o zkušenostech vědců a knihovníků s predátorskými praktikami a vytvořili jsme volně dostupný výukový modul. V letošním roce chceme s naší iniciativou expandovat na Slovensko, aktualizovat náš výukový modul a navrhnout doporučení týkající se vzdělávání a podpory doktorandů a začínajících výzkumných pracovníků právě v oblasti výběrů důvěryhodných časopisů. Na konferenci LILAC jsem měla možnost prezentovat poster právě o naší iniciativě a představit náš výukový modul.

Účast na LILAC byla pro mě první zkušenost s prezentací posteru na konferenci. Tato forma příspěvku je mi velmi sympatická – je to mnohem osobnější a milejší způsob prezentování než prezentování před plnou posluchárnou. Zároveň je možné se zájemci ihned diskutovat, vyměňovat si zkušenosti a názory o dané problematice.

Krásy Cambridge

Velkým zážitkem byly také prohlídky univerzitních knihoven a jednotlivých kolejí. Některé prohlídky byly organizované pořadateli konference, na jiné jsem se vydala po vlastní ose. Měla jsem možnost navštívit krásnou historickou knihovnu Poombrook colleage, která se může pyšnit překrásnou klenbou. Dále také knihovnu Modern and Medieval Languages and Linguistics Library, kde jsem zahlédla i úctyhodnou sbírku české literatury. Měla jsem možnost si prolistovat historickou kolekci vybraných děl z fondu hlavní Cambridgské knihovny. Viděla jsem koleje, které jsou stylem podobné hradu v Bradavicích. Podařilo se mi také zařídit si týdenní přístup do hlavní Cambridgské knihovny, takže jsem mohla po a před konferencí jít rozjímat.

Shrnutí

Konference LILAC byla pro mě jedinečným a obohacujícím zážitkem, který mi přinesl nejen inspiraci, ale i mnoho nových poznatků. Byla jsem nadšena z možnosti sdílet naši iniciativu s ostatními účastníky a získat jejich cenné zpětné vazby. Rovněž si velmi vážím podpory Fondu zahraničních cest AKVŠ a Knihovny ČZU, kteří mi umožnili účast na této konferenci.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..