Blog Knihovny ČZU

Marketing & Media: časopis moderních informací

Marketing & Media: časopis moderních informací

V minulém článku jsem slíbila, že vám budu průběžně představovat zajímavé  časopisy, které nakupujeme do čítárny a zároveň si dovolím nabídnout vám malou „ochutnávku“ z jejich obsahu. Dnes bych vám ráda přestavila prví z nich, Marketing & Media, který vychází jako týdeník vydavatelství Economia, a.s.

Přečtěte si více o oMarketing & Media: časopis moderních informací

Proč jsou ty české papírové

Proč jsou ty české papírové

Milí, čtenáři, tato rubrika vám přiblíží naše časopisy, které každoročně objednáváme pro knihovnu, ale také naši práci. Vystřídají se zde články, které se budou věnovat odpovědím na vaše časté dotazy tak, jak se seznamujete s konkrétními časopisy. Naleznete zde také odkazy na články, které jsou zajímavé a které stojí zato si přečíst.

Přečtěte si více o oProč jsou ty české papírové